امکانات

اعضاء محترم اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن صنعت نفت منطقه جنوب:

با توجه به مصوبه مجمع عمومی، آخرین مهلت پرداخت بدهی ها تا تاریخ ۹۴/۰۵/۳۱ می باشد. پرداخت پس از این تاریخ مشمول جریمه از زمان اعلام اولیه می باشد. لذا جهت اطلاع از پرداختی های خود با امور مالی اتحادیه و یا تعاونی های خود تماس نمایید.

در تاریخ ۹۴/۰۲/۲۹ جلسه ای با حضور نمایندگان اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن صنعت نفت و نمایندگان تعاونی مسکن کارکنان گاز فارس به همراه تعدادی از اعضاء آن تعاونی در محل پروژه شهرک نفت ۱ (شهرک حافظ ) برگزار و حدود اربعه بلوک ساختمانی ۷۲ واحدی A5 به همراه اصل پروانه ساختمانی (مجوز ساخت)تحویل نمایندگان شرکت تعاونی مسکن گاز فارس گردید. مشاهده ادامه مطلب