کارمندان پتروشیمی

َشرکت تعاونی مسکن کارمندان پتروشیمی

شماره ثبت : ۲۷۹۲

تاریخ ثبت : ۱۳۶۴/۰۲/۲۱

آدرس تعاونی : بلوار دکتر حسابی(صنایع)-بالاتر از فرمانداری-ساختمان شاهین- طبقه۲-واحد ۳۰۱

شماره تماس : ۳۶۲۵۸۰۲۲

اعضاء هیئت مدیره و هیئت بازرسی

۱- عبدالحمید عسکری نژاد                       مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

۲- فیروز حسینی                                    رئیس هیئت مدیره

۳- فریبرز محبوب                                     نائب رئیس هیئت مدیره

۴- علی ضامن مالکی زاده                        عضو هیئت مدیره

۵- محمدرضا ابراهیمی                            عضو هیئت مدیره

۵- محمد حسین غرقی                                بازرس

۶- سعید رستمی                                       بازرس

۷-بهروز دباغ منش                                      بازرس

 

پروژه های تحویل شده به اعضاء

۱- پروژه چمران                    ۱۰۰ واحد                   بولوار چمران- کوچه ۲۰

۲- پروژه نصریه                    ۲۴ واحد                      خیابان مشیر فاطمی- کوچه نصریه

۳- پروژه یغما                        ۱۸ واحد                     خیابان زند- کوچه مهدیه

۴- پروژه صدرا ۱                    ۸۲ واحد                     شهر صدرا- خیابان دانش

۵- پروژه صدرا ۲                    ۸۴ واحد                     شهر صدرا – خیابان پیشگامان

۶- پروژه محیط زیست             ۱۲ واحد                      شهر صدرا- بولوار البرز- البرز ۵

۷- پروژه مولانا ۱                   ۱۲ واحد                      شهر صدرا – بولوار مولانا

۸- پروژه مولانا ۲                   ۱۷ واحد                      شهر صدرا- بولوار مولانا

۹- پروژه مولانا ۳                   ۲۴ واحد                     شهر صدرا- بولوار مولانا

پروژه های در حال ساخت:

۱- پروژه مولانا ۴                    ۴۸ واحد                     شهر صدرا – بولوار مولانا

۲- خرید ۳۵ قطعه زمین در مرودشت و واگذاری آنها به اعضاء تعاونی