فلات قاره

اعضاء هیئت مدیره و هیئت بازرسی شرکت تعاونی مسکن فلات قاره

۱ – مهران شریفی زاده                                   مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
۲ – اسماعیل بهادری نژاد                                رئیس هیئت مدیره
۳ – خلیل گلابیان                                          نائب رئیس هیئت مدیره
۴ – عبدالامام ایران دوست                               عضو هیئت مدیره- منشی
۵ – بهمن خداکرمی                                       عضو هیئت مدیره
۶ – داریوش لیراوی زاده                                     بازرس
۷ – حسین امیری                                           بازرس
۸ – پرویز عسکری                                           بازرس

آدرس : ابیوردی-روبروی استخر انقلاب-کوچه ۹-جنب آموزشگاه موسیقی مقام-پلاک ۲۹-طبقه همکف – تلفن: ۳۶۲۷۹۲۶۹