پالایشگاه

         ردیف                سمت       نام و نام خانوادگی
 ۱ مدیرعامل- عضو هیئت مدیره حمید مصطفی نژادیان
 ۲ رئیس هیئت مدیره حسام فیروزآبادی
 ۳ نائب رئیس هیئت مدیره میثم احمدی زاده
 ۴ عضو هیئت مدیره- منشی مختار یزدان شناس
 ۵ عضو هیئت مدیره حبیب اله خنجری
 ۶ بازرس محسن هوایی
 ۷ بازرس وحید ذبیحی
 ۸ بازرس جاوید ساسانی
آدرس: معالی آباد- نبش پزشکان- ساختمان یاقوت-طبقه۳- واحد ۱۰     تلفن: ۳۶۳۴۱۶۶۱